Demonstrasjonar

 • Bli med og aksjoner!

Økonomisk:

 • Bli medlem
 • Gi litt ekstra (sjå gavekonto-informasjon nede på siden)

Praktisk:

 • Vera med å organisera demonstrasjonar
 • Laga plakatar
 • Hengja opp plakatar
 • Skriva lesarinnlegg og pressemeldingar
 • Laga/frakta mat og nødvendig utstyr
 • Ordna/tilby overnatting
 • Vera sjåfør for aksjonistar
 • Stå på stand
 • Vera kontaktperson for folk som vil vera med å demonstrera

 

Støtt Hardangeraksjonen

Hardangeraksjonen er basert på frivillig medlemskap og støtte fra privatpersoner. Vi mottar ikke offentlige midler. 

Din støtte er et viktig bidrag til den videre kampen mot kraftmaster i Hardangernaturen!

 

Gje eit økonomisk bidrag!

Kontooverføring:
Hardangeraksjonen står som eigar av alle 3 kontoane, med adresse Krokatveitvegen 75, 5614 ÅLVIK

Gave direkte til Hardangeraksjonen sitt kontonummer:  3450.36.12242

Rettshjelpskonto;

Støtte til rettshjelp går til juridisk bistand og saksomkostningar. Bankkontonr. er 3450 38 16 190

Bøtekonto; 
Har du lyst til å hjelpe aksjonistane med bøtene så kan du gje eit bidrag her. Bankkontonr er 3450 38 16824